Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013