Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013