Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013