Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013