Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013