Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia DK Ladce 2017

 

Stavebné práce na projekte Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu v Ladcoch sa realizujú od 14. 9. 2017. Financie, ktoré sme získali z MŽP – Slovenská inovačná a energetická agentúra, sú vo výške 1 191 676,70,- eur. V projekte sú zahrnuté okrem hlavných výdavkov na stavebné práce aj výdavky na externý manažment projektu, publicitu projektu, stavebný dozor a energetický výstupný audit.

 

 

Hlavným cieľom projektu je úspora tepla v celom objekte, čo sa výrazne odrazí vo financovaní objektu a udržaní areálu 3 lodžií budovy. Cieľom je tiež navrátenie estetickej funkcie objektu a prostredia okolo KD, zatraktívnenie lokality obce a samotného kultúrneho domu, ktorý je pre občanov Ladiec hlavným centrom kultúrneho vyžitia a styčným bodom v upevňovaní vzťahov a v stretávaní sa našich občanov.

 

 

Momentálne si v rámci prác na projekte môžeme všimnúť výmeny starých drevených okien za nové plastové, trojkomorové. Bagrom sa pripravuje priestor na realizáciu kúrenia – plynu. Po zosadení lešenia z budovy č. 1 – zadná časť kultúrneho domu, bude možné vidieť časť z vonkajšej zrekonštruovanej časti pre občanov. Fasáda je hotová na budove č. 1, na budove č. 2 z prednej i zo zadnej strany. Zatiaľ celej rekonštrukcii prialo aj počasie.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová