Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Úpravy potoka 2009