Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Úpravy potoka 2009