Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Úpravy potoka 2009