Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zabíjačkové špeciality 2015

 

14. 2. 2015