Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia chodníka do MŠ Ladce 2023

 

Touto cestou ďakujeme pánovi starostovi za zabezpečenie uskutočnenia rekonštrukcie chodníka vedúceho od brány až po vstup do prvého pavilónu MŠ.

 

Nakoľko chodník bol pred rekonštrukciou v nevyhovujúcom stave, veríme, že sa stane pre nás bezpečným a veľmi pekným.

 

Deti a zamestnanci MŠ Ladce

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ

Foto: Zuzana Čuríková