Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2019.