Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice z minulých rokov