Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2018.