Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Rodičovské únosy detí - kde nájsť pomoc?