Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Rodičovské únosy detí - kde nájsť pomoc?