Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014