Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014