Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014