Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014