Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014