To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014