Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014