Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Aerofoto Ladce, Tunežice 2014