Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Fašiangy 2013

 

Dychová hudba LADČANKA spríjemňovala deň v uliciach obce v sobotu 9. februára 2013.