Projekty financované EÚ

História Ladeckých zvestí

 

 

 

 

Dnes sa nám dostávajú do rúk farebne vytlačené Ladecké zvesti a možno nebudeme ďaleko od pravdy keď napíšeme, že ich berieme tak trochu ako samozrejmosť, ktorá prichádza do našich schránok každé dva mesiace...

 

 

 

Ladecké zvesti sú spravodajom obce Ladce, ktorý informuje o všetkých dôležitých udalostiach v obci za jednotlivé obdobia. Vychádzajú raz za dva mesiace vo formáte A4. Sú plnofarebné, majú 12 strán a od začiatku až po dnes boli (a budú) zadarmo.

 

 

 

Z histórie

Ak by sme po histórii novín pátrali, dočítali by sme sa, že už „v roku 1958 existoval v obci časopis Hlas Ladiec, ktorého poslaním bolo pomáhať zakladateľom Jednotného roľníckeho družstva. Počas roka vyšlo 15 čísiel. Po založení družstva zanikol a po dlhšej prestávke začal v r. 1962 vychádzať v ZK ROH mesačník a neskôr aj dvojtýždenník Nový život. Redaktorom bol Branislav Lipták (pozn. admina: starší).“ Noviny sa vydávali pod patronátom cementárne, pričom zásadná zmena obsahu a grafiky bola spätá s tým, že Závodný klub cementárne získal ofsetový tlačiarenský stroj formátu A3.

 

 

„V r. 1966 sa názov časopisu zmenil na Ladecký cementár, ale zameriaval sa aj na problematiku obce. Bol to mesačník na 16 stranách formátu A4. Bol viacfarebný a tlačil sa už ofsetom vo vlastnej tlačiarni Závodného klubu. Okrem rôznych informácií prinášal i programy kina, zoznam kultúrnych podujatí a vedomostných súťaží s regionálnym obsahom.“

 

 

Po viacročnom odmlčaní nastalo oživenie až v roku 1987, keď sa zrodil spravodajca MNV pod názvom Ladecké zvesti, čiže pod názvom, ktorý má spravodaj dodnes. „Redaktorom bol Branislav Lipták (pozn. admina: starší) a potom časť deväťdesiatych rokov Alžbeta Bušíková a Jozef Dohňanský. Po roku 1998 sa zmenila podoba i obsah Ladeckých zvestí a zabezpečila sa dvojmesačná periodicita. Odvtedy spravodajca vychádza na 10 – 12 stranách.“

 

 

„Stabilizovala sa organizácia: redaktor, grafik, vydavateľ, tlačiareň i skupina dopisovateľov. Dodržiavajú sa dvojmesačné termíny vychádzania“ a súčasťou novín sa stala aj farská príloha U nás.

 

 

Dnes teda Ladecké zvesti mapujú všetky oblasti života v obci. Sú zrkadlom kultúrneho, športového, školského a duchovného života, života spoločenských organizácií a informátorom o rokovaniach obecného zastupiteľstva. Ich kvalita je v rámci obecných periodík v regióne jedna z najlepších.

 

 

Ak berieme do úvahy fakt, že noviny začali svoju históriu v roku 1987 – teda vzhľadom k terajšiemu roku 2017 pred tridsiatimi rokmi – musíme uznať, že majú za sebou kus života. V archíve na webe stránky www.ladce.sk môžete nájsť Ladecké zvesti už od roku 1999. Ich podoba je veľmi blízka tej dnešnej, a po prelistovaní viacerých archívnych rokov je vidieť nielen pokrok v grafike, ale aj v obsahovej časti. V dnešnej podobe od roku 1998 do 2017 vyšlo už 132 čísiel.

 

 

2017

Ladecké zvesti vyšli v roku 2017 v náklade 800 kusov, v roku 2018 sa tento náklad nezmenil. Vzhľadom k tomu, že o udalostiach z oblasti náboženského života začali vo väčšom rozsahu a podrobnejšie informovať Farské listy, farská rubrika bola zrušená a nahradená ďalšími správami a fotografiami zo života obce. Informácie z duchovného života sa ale nevytratili úplne, Ladecké zvesti informujú aj o dianí na Kríži Butkov.

 

 

2020

V roku 2020 pokračuje spravodaj vo svojom náklade 800 kusov. Má opäť modernejšiu grafiku a základ tvorí pútavá titulná strana, ktorá odkazuje na najdôležitejšie témy v čísle. Úvodník čísla sa zameriava na krátku rekapituláciu celého vydania, nechýba ani titulná fotografia. Ladecké zvesti je možné prečítať si online v archíve na našej stránke. Listujú sa ako elektronická kniha, čím je čítanie pohodlné a možné na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet, PC).

 

 

 

História Ladeckých zvestí bola spracovaná z online kroniky Ladiec, z monografie Ladce a z čísla 5/2017 Ladeckých zvestí v roku 2017. Aktualizované v 2018, 2020. Spracoval: Mgr. Kristína Lišková.

 

 

 

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí

 

 

Archív Ladeckých zvestí