Projekty financované EÚ

Vianočná výzdoba v Ladcoch 2023

Stalo sa tradíciou, že sa na námestí pred obecným úradom každoročne objaví adventný veniec a vianočný stromček.

Inak tomu nebolo ani tento rok. Žiaci Odborného učilišťa internátného v Ladcoch v spolupráci s pani učiteľkou Rudolfínou Rieckou pripravili adventný veniec vytvorený zo živého ihličia, rôznych ozdôb a 4 sviečok, ktoré sa postupne rozsvecujú počas 4 adventných nediel. Vytvorením adventného venca si okrem tradície pripomíname dlhoročnú spoluprácu s odborným učilišťom internátnym. Aj keď náš veniec nie je rozmerovo veľký, vianočnú výzdobu v Ladcoch si bez neho nevieme ani predstaviť. Preto patrí veľká vďaka žiakom OUl za túto vianočnú dekoráciu, ktorú pripravujú už niekoľko rokov.


Neodmysliteľnou súčasťou námestia je tiež Vianočný strom. Každoročne sa nájde v obci nejaká jedlička, alebo smrek, ktorý už svojou veľkosťou medzi domami, alebo na sídlisku ohrozuje majetok, alebo občanov. Tohtoročná jedlička rástla niekoľko rokov na záhradnej ulici pri parkovisku a pre okolitý bytový dom a parkovisko sa stávala nebezpečnou. Preto sme sa rohodli použiť tento krásny strom na vianočnú výzdobu pred obecným úradom. Vianočný strom sme spoločne s deťmi a Mikulášom zasvietili počas podujatia príde k nám svatý Mikuláš 05.12.2023. 

 

Ďalší vianočný stromček skášľuje a pripomína vianočné sviatky aj v Tunežiach. Ďakujeme Miroslavovi Šípkovi za jeho poskytnutie a tiež za poskytnutie čečiny na výzdobu adventného venca. 

 

Na zrezanie a inštaláciu vianočných stromčekov bolo potrebné použiť žeriav a  na vyzdobenie auto plošinu. Touto cestou ďakujeme Považskej cementárni a.s. Ladce za poskytnutie techniky. 


Spolu so stromčekmi sa rozsvietila aj všetka výzdoba v obci. Tiež sme rozsvietili aj novú výzdobu v časti Tunežice. Veríme, že vianočná výzdoba v Ladcoch aj v Tunežiciach, spolu so stromčekmi a vencom nám spríjemní nadchádzajúce vianočné sviatky.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Mário Ruček, Ing. Katarína Kalusová