Projekty financované EÚ

ZŠ Ladce vyhrala projekt na novú záhradu 2018

 

V našej škole sa bude opäť budovať a skrášľovať. Druhý májový týždeň sme sa dozvedeli veľkú novinu – ZŠ Ladce bol schválený projekt s názvom „Školská záhrada“. Vyhlasovateľom projektu je nadačný fond Ekopolis pod názvom Zelené oázy. Hlavným cieľom projektu bude premeniť nevyužité plochy areálu školy na plne funkčné zelené oázy, ktoré budú v plnej miere plniť edukačnú a relaxačnú funkciu. Plochu, ktorá zostala zdevastovaná po realizácii kanalizácie školy PVS, chceme premeniť na školskú záhradu s novými ovocnými stromami a kríkmi. Podľa predbežného plánu by sme tu v budúcnosti mohli posadiť hrušky, slivky, čerešne a jablone, z kríkov by to boli ríbezle a čučoriedky. Taktiež máme v pláne vybudovať bylinkový záhon.

 

 

Projekt Zelené oázy nadačného fondu Ekopolis evidoval až 300 prihlásených škôl z celého Slovenska, medzi nimi bola aj naša škola v Ladcoch. V trenčianskom kraji boli vybrané tri školy a my sme jednou z nich! Finančná čiastka, ktorá nám vďaka projektu bola pridelená, je vo výške 1 200 €. Spoluprácu na realizácii projektu okrem našich žiakov a pedagógov prisľúbili aj zamestnanci Obecného úradu v Ladcoch, Komisia životného prostredia, rodičia našich detí, Poľnohospodárske družstvo Ladce a aj miestne záhradkárske združenie.

 

 

Plán novej záhrady a jej prvky:

 

 

 

Takto vybudovaná záhrada bude slúžiť našim deťom ako trieda v prírode, kde sa s radosťou bude učiť biológia, prírodoveda, prvouka, ale i technika. Veríme, že výsledok bude prínosný pre všetkých, ktorý budú našu školu navštevovať.

 

 

Text: Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce

Foto: Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce