Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Deň matiek 2008