Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Deň matiek 2008