Projekty financované EÚ

Bezpečnostný systém obce Ladce

 

Projekt: „Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce“

  • Investor: obec Ladce
  • Rozpočet projektu: 18 929,50,- €
  • Získaná dotácia z MV SR BA: 15 000,- €
  • Obec Ladce žiadala o dotáciu na vybudovanie kamerového systému z dôvodu snahy zabezpečiť občanom a návštevníkom obce pocit bezpečia a súčasne pôsobiť preventívne proti kriminalite.
  • Kamerové systémy zvyšujú pocit bezpečnosti, pôsobia ako odpudzujúci faktor pre prípadných narušiteľov a súčasne zjednodušujú identifikáciu páchateľov a napomáhajú k objasňovaniu rôznych neetických trestných činov.
  • Obec Ladce sa chce podieľať na boji proti kriminalite mládeže a odstraňovať protispoločenské konania detí a mládeže.
  • Inštalácia kamier bude veľkým prínosom k posilneniu situačnej prevencie, k dokazovaniu a vyšetrovaniu trestných činov, pri každej inštalovanej kamere bude informácia o monitorovaní priestorov.
  • Časový harmonogram projektu: 03/2017 – 12/2017
  • Zverejnené dňa: 19. 05. 2017
  • Dátum zvesenia: do 12/2021

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“