Projekty financované EÚ

Kaštieľ vstáva z popola 2023

 

V posledných mesiacoch sa do kaštieľa v Ladcoch po dlhom čase vrátil čulý stavebný ruch. Po dôležitých prípravných prácach (pamiatkový výskum, spracovanie projektovej dokumentácie či schvaľovacie procesy na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín) sa do kaštieľa pustili šikovní pracovníci spoločnosti STAVBAL, s.r.o. Predmetom rekonštručných prác sú ako exteriéry (strešná krytina či omietky), tak interiéry (elektroinštalácie a inžinierske siete) kaštieľa. Západné krídlo kaštieľa adaptujeme na kultúrno-kreatívne centrum, ktoré čoskoro otvorí brány svojim návštevníkom. Práce sú vykonávané s rešpektom k pamiatke a tam, kde to je možné a účelné, s dôrazom na detaily.

 

Vzhľadom na priebeh stavebných prác je areál kaštieľa v súčasnosti uzavretý. Pre zvedavcov však radi sprístupňujeme operatívne zábery z prác. Budeme radi, ak budete priebeh obnovy západného krídla kaštieľa sledovať spolu s nami.

 

Proces obnovy západného krídla kaštieľa je monitorovaný Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Projekt je podporený z Grantov EHP a Nórska, za čo im patrí naša vďaka.

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD., Silvia Da Col Heisar

Foto:  Jozef Heisar