Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia cesty pri lekárni 2023

V priebehu októbra prebehlo asfaltovanie cesty medzi lekárňou a rodinnými domami. Zvýšil sa tak komfort nielen pre obyvateľov ulice ale aj návštevníkom lekárne. Pribudla nám ďalšia upravená časť verejných komunikácií, z ktorej majú  úžitok všetci obyvatelia.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Dominik Koštialik