Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Vstup do EÚ 2004