Projekty financované EÚ

Literárna tvorba

 
autorka maľby D. Illyovej - Mgr. Alena Teicherová


Umenie pera v našej obci zastupuje Dáša Illyová, rodená Smrčková, ktorá v roku 2007 publikovala divadelné hry s názvom Pomôžme si navzájom. Ilustrácie jej knihy pochádzajú z tvorivej dielne maliarky Alenky Teicherovej. Grafickú úpravu mal na starosti jej manžel, Roman Teicher. Kniha obsahuje 8 divadelných scenárov - Kráľovstvo ABeCeDa, Mrázik - alebo dobro víťazí, Snehulienka a sedem trpaslíkov, trocha inak..., Život a smrť, Lásky kedysi a dnes, Dve sestry, Škola pri čiernom jazere, Janíček a Mariška. 


O autorke

Dáša Illyová sa narodila 6. septembra 1966 v Ilave. Detstvo prežila v Ladcoch spolu s babkou, ktorá sa pre svoju dobrotu, múdrosť a lásku stala jej životným vzorom. Po ukončení ZŠ odišla bývať do Považskej Bystrice, kde v rokoch 1981 - 1985 absolvovala SPŠ strojnícku. Po skončení SPŠS nastúpila pracovať do Považských cementární a.s. Ladce ako samostatný referent na úseku SZF. V roku 1986 sa stala manželkou Jozefa Illyho z Ladiec /1963/, s ktorým vytvorila šťastný domov pre ich dcéry Michaelu /1987/ a Dášu /1988/. Od februára 1997 začala pracovať v Centre voľného času Včielka Púchov ako vedúca úseku vedy a techniky. Počas pôsobenia v CVČ Včielka získala potrebné vzdelanie pedagogického pracovníka voľného času na UMB Banská Bystrica. V roku 2004 nastúpila pracovať do CZŠ sv. Margity ako vedúca záujmovej činnosti a od mája 2005 pracuje v Centre voľného času Ilava opäť ako vedúca vedy a techniky, kde vedie počítačové kurzy a záujmové útvary, ale aj divadelný súbor, ktorý je jej srdcovou záležitosťou.

Úspechy

Dáša Illyová sa od roku 1997 zúčastňuje celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno, kde získala za svoju literárnu tvorbu pre deti a mládež 8-krát zlaté pásmo, Cenu Ministerstva kultúry, Cenu Pedagogického nakladateľstva a v roku 2006 titul Laureát Chalupkovho Brezna. Za umelecký prednes si vyslúžila 4-krát strieborné pásmo. Pri príležitosti 535. výročia Ladiec získala Čestné uznanie obce. Vďaka svojej priateľke Alenke, ilustrátorke knihy, sa od roku 2005 venuje olejomaľbe. 


Citácia z úvodu knihy Pomôžme si navzájom:

"Prosím o pomoc a spoluprácu. Hľadám divadelné hry vhodné pre deti a mládež. Pre mladých, o mladých, s mladými (hercami)..." Tento inzerát som si prečítala na internete. Keďže pre deti spravím všetko, čo je v mojich silách, rozhodla som sa vydať divadelné hry, ktoré som napísala. Ako vedúca detského divadelného súboru som mala tiež problémy ako inzerujúca osoba a zistila som, že jediným východiskom ako deti a mládež zaujať a udržať ich na doskách, ktoré znamenajú svet, je písať vlastné scenáre, blízke detskej duši. 

Prvýkrát som si sadla za klávesnicu počítača v roku 1997, kedy vznikla kra "Kráľovstvo ABeCeDy", pri ktorej mi pomohli aj samotní herci svojimi pripomienkami. Následne na to vznikali ďalšie divadelné hry, nielen pre deti, ale aj pre mládež. Niektoré z nich ponúkam divadelníkom prostredníctvom tejto knihy. Ak sa bude páčiť, budem písať aj ďalej. 

Knihu venujem svojim dvom dcéram, Michaele a Dáši, ktoré divadlo hrajú už viac ako desať rokov a majú veľmi blízko k písaniu poézie a prózy. Verím, že raz budú pokračovať v mojich šľapajach."dasha


zdroj: Illyová, D.:Pomôžme si navzájom, Ametyst 2007, ISBN 978-80-89031-38-2