Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zamrznuté rybníky v Ladcoch 2018

 

Na rybníkoch to počas zimy žije ...

 

Foto: Ján Blažíček