Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004