Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004