Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004