Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004