Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004