Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004