Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Výstavba a otvorenie tribúny 2004