Projekty financované EÚ

Budovanie oporného múru v Horných Ladcoch 2017

 

V časti Horné Ladce sme spoločne s Považskou cementárňou Ladce, a.s. spevnili (zabezpečili) svah proti posunutiu. Pri rekonštrukcii miestnych komunikácii v danej časti našej obce a budovaní odvodňovacích žľabov sa zistilo, že pod rodinným domom p. č. 498 na ul. Janka Kráľa hrozí pri súhre nepriaznivých okolností zosuv svahu, a tým pádom aj možná materiálna škoda na majetku našich občanov. Preto sme dali vypracovať geodetický prieskum, ktorý určil potrebu vybudovania oporného múru. Múr realizovala spoločnosť STAS Trnava, ktorá najprv začala s vŕtaním mikropilotov. Cez oporný múr boli do svahu vyvŕtané lanové kotvy, ktoré majú celý svah spevniť. Následne bude dokončené odvodnenie miestnej komunikácie odvodňovacími žľabmi, ktoré budú odvádzať dažďovú vodu do Lúčkovskeho potoka. Práce na svahu, žiaľ, obmedzovali prechádzajúcich vodičov a občanov v doprave, no z hľadiska bezpečnosti bola potrebná chvíľka strpenia, pretože stavbu bolo nutné realizovať. Za pochopenie všetkých dotknutých občanov ďakujem.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

Súbory na stiahnutie