Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Elá Hop 2015