Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Elá Hop 2015