Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Elá Hop 2015