Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Elá Hop 2015