Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Elá Hop 2015