Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Elá Hop 2015