Projekty financované EÚ

Projekt Roots & Shoots 2023

Žiaci úspešne obhájili projekt

 

Žiaci našej Základnej školy v Ladcoch sa v tomto školskom roku rozhodli zapojiť do projektu Roots & Shoots, ktorý vyhlásila nadácia Green Foundation. Tím, ktorý si dal názov „Šťastná 13“ sa od októbra pravidelne stretával a mapoval svoje okolie, z ktorého vzišlo viacero projektových zámerov. Žiaci sa hlasovaním rozhodli pre projekt Deti deťom, v rámci ktorého  budú aktívne spolupracovať pri príprave a samotnej realizácii dňa detí a rodiny, ktorá sa v spolupráci s Obecným úradom a farnosťou Ladce uskutoční 27. mája 2023. 

 

Štvrtok 13. apríla 2023 sa tím zúčastnil v Žiline projektového dňa, na ktorom musel nielen odprezentovať svoj projektový zámer pred odbornou komisiou, ale aj zodpovedať na otázky týkajúce sa zabezpečenia projektu. Žiačky Ela Letková, Rebeca Taria Čuríková a Natália Štubňová túto neľahkú úlohu profesionálne zvládli, projekt úspešne obhájili na základe čoho získali 400€ grant na jeho realizáciu.

 

Ďakujeme všetkým členom tímu za ich doterajšiu prácu, taktiež ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Bronislave Majtánovej, pánovi starostovi Dominikovi Koštialikovi a pánovi farárovi Mons. Jozefovi Petrášovi za podporu.

 

Text: Mgr. Tomáš Struňák

Foto: Mgr. Tomáš Struňák