Projekty financované EÚ

Dokumenty

 

Na tomto mieste nájdete dokumenty, ktoré sa týkajú občanov Ladiec, ich života, pravidiel spolunažívania, poplatkov, hospodárenia obce či volieb. Nájdete tu aj tlačivá na stiahnutie. V prípade, že vám na stránke nejaké tlačivo chýba, neváhajte nám to napísať na admin@ladce.sk, radi stránku doplníme a upravíme tak, aby bola čo najviac prínosná pre nás všetkých.

 

Strategické dokumenty obce (územný plán, rokovací poriadok OZ)   Všeobecne záväzné nariadenia (návrhy, platné aj archív)   Rozpočet obce a dokumenty HK (aktuálny rok aj archív)

 

Úradné tlačivá (žiadosti na stiahnutie)   Iné dokumenty (napr. prevádzkový poriadok ihriska)   Verejné obstarávanie (výzvy, zákazky s nízkou hodnotou)

 

Mapy a plány (katastrálna mapa, mapový portál obce)   Výsledky volieb (hlasovanie za obec Ladce)   Povinne zverejňované informácie
(faktúry, zmluvy)

 

Poplatky v obci
(dane, odpad, matrika, rozhlas, iné)
  Zápisnice a uznesenia OZ v ladcoch
(aktuálne aj archív)
  Cenníky služieb