To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Dokumenty

 

Na tomto mieste nájdete dokumenty, ktoré sa týkajú občanov Ladiec, ich života, pravidiel spolunažívania, poplatkov, hospodárenia obce či volieb. Nájdete tu aj tlačivá na stiahnutie. V prípade, že vám na stránke nejaké tlačivo chýba, neváhajte nám to napísať na admin@ladce.sk, radi stránku doplníme a upravíme tak, aby bola čo najviac prínosná pre nás všetkých.

 

Strategické dokumenty obce (územný plán, rokovací poriadok OZ)   Všeobecne záväzné nariadenia (návrhy, platné aj archív)   Rozpočet obce a dokumenty HK (aktuálny rok aj archív)

 

Úradné tlačivá (žiadosti na stiahnutie)   Iné dokumenty (napr. prevádzkový poriadok ihriska)   Verejné obstarávanie (výzvy, zákazky s nízkou hodnotou)

 

Mapy a plány (katastrálna mapa, mapový portál obce)   Výsledky volieb (hlasovanie za obec Ladce)   Povinne zverejňované informácie
(faktúry, zmluvy)

 

Poplatky v obci
(dane, odpad, matrika, rozhlas, iné)
  Zápisnice a uznesenia OZ v ladcoch
(aktuálne aj archív)
  Cenníky služieb