Projekty financované EÚ

Zrealizované projekty 2017

 

Projekty, ktoré sa v obci podarilo úspešne ukončiť a zrealizovať v roku 2017.

 

 

1. Výmena okien na ZŠ Vážska - ŠJ

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií SR, na základe uznesenia Vlády SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výmena okien v školskej jedálni a ŠK v ZŠ Vážska.
 • Požadovaná suma: 13 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €
 • Získaná dotácia z MF SR: 6 000,- € – boli vymenené okná v jedálni a kuchyni

 

 

výmena okien - fotky a článok

 

 

 

2. Výmena okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je financovanie havarijnej situácie okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce.
 • Požadovaná suma: 42 888,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 45 000,- €
 • Pridelené finančné prostriedky z MŠ SR: 42 888,- €
 • Realizácia: do 31. 3. 2017, zrealizované

 

 

Rekonštrukcia telocvične - fotky a článok

 

 

 

3. Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 18 842,40,- €
 • Získaná dotácia z MV SR: 15 000,- €
 • Realizácia: do 31. 12. 2017, zrealizované

 

 

kamerový systém v obci - fotky a článok

 

 

 

4. Detské ihrisko Tunežice

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, Nadácia SPP (Slovenský Plynárenský Priemysel)
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je rekonštrukcia ihriska v Tunežiciach a jeho dobudovanie – workout ihrisko + hracie prvky pre deti za osvetovú besedu v Tunežiciach.
 • Požadovaná suma: 2000,- € z Nadácie SPP, získané v plnej výške
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 413,60,- €
 • Realizácia: 8/2017, zrealizované

 

 

ihrisko tunežice - fotky a článok

 

 

 

5. Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavovej od domu č. 83 po dom č. 63

 • Poskytovateľ investície: Miestni súkromní darcovia (RNDr. P. Janešík a p. F. Strážnický), Obec Ladce
 • Žiadosť o dotáciu podaná aj na Úrade vlády SR - neschválená, riešená zo zdrojov uvedených vyššie
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavovej.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 47 257,56,- €

 

 

Rekonštrukcia chodníka - fotky a článok

 

 

 

6. Oplotenie Materskej školy Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výmena starého plotu za nový, v súčasnosti veľmi poškodený.
 • Požadovaná suma: 13 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 15 000,- €

 

 

nový plot v mš - fotky a článok

 

 

 

7. Dni obce Ladce – 545. výročie prvej písomnej zmienky obce Ladce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o jej časti – Tunežice

 • Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je spoluúčasť na financovaní uvedenej akcie, ktorá sa bude konať 22. 7. - 23. 7. 2017 v obci Ladce.
 • Požadovaná suma: 3150,- € (schválená 1500,- €)
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4970,- €

 

 

dni obce ladce 2017 - fotky a článok

 

 

 

6. Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa

 • Poskytovateľ financií: PCLA, a.s. Ladce a Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície je komplexná oprava ulice Janka Kráľa – nový asfaltový povrch v dĺžke 1,9 km, v časti Horné Ladce oprava ciest po výstavbe kanalizácie a výstavba ciest v časti od PCLA, a.s. Cieľom rekonštrukcie komunikácii sú všetky komunikácie v Horných Ladoch a ich odvodnenie okrem časti ulice Jána Bottu.
 • Požadovaná suma: 360 000,- € (PCLA)
 • Vlastné prostriedky: 35 000,00 - €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 400 000,- €

 

 

Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa - fotky a článok

 

 

 

7. Rekonštrukcia ulice Záhradná

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, PCLA a.s. Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície bola oprava ulice Záhradná a chodník.
 • Projekt sa realizoval v mesiaci 8 - 9/2016, rekonštrukčné práce prebiehali v spolupráci s PCLA, a.s. a cieľom bola oprava komunikácie poškodenej po výstavbe kanalizácie pri novostavbe kostola Božieho Milosrdenstva.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 17 000,- €

 

 

rekonštrukcia ulice záhradná - fotky a článok

 

 

 

8. Rekonštrukcia ulice Vážska

 • Poskytovateľ investície: PCLA, a.s. Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície bola celková rekonštrukcia komunikácie a položenie betónového povrchu a odvodnenie komunikácie.
 • Požadovaná suma: 50 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 50 000,- €

 

 

rekonštrukcia ulice vážska - fotky a článok