Projekty financované EÚ

Dni obce Ladce 2023 - 140. výročie založenia DHZ Ladce - 3. deň

Tretí júlový víkend sa u nás tradične konali Dni obce Ladce 2023, ktoré boli venované hasičom, nakoľko si tento rok pripomíname 140. výročie založenie DHZ Ladce.

 

V piatok otvorila podujatie skupina Fonetik skvelou zábavou a uviedli do života ich nové CD. Spolu s p. starostom si pripili na jeho úspešný predaj.

 

V sobotu  všetkých čakal bohatý kultúrno-spoločenský program, plný koncertov, atrakcií pre deti a samozrejme chutného občerstvenia.

 

Podujatie otvorila moderátorka Monika Fusková príhovorom a tanečným vystúpením detí z MŠ Ladce. Následne pokračoval koncert Bojka a Zmrzlinky, ktorý bol určený pre najmenšie deti. Nechýbali ani maskoti z labkovej patroly. Deti si vystúpenie veľmi užili, bola vidieť radosť v ich očiach a aj na parkete.

 

V rámci formálnej časti sa konalo odovzdávanie ocenení hasičom za ich prácu pre hasičský zbor a následne predseda TSK pán Jaroslav Baška odovzdal veliteľovi DHZ Ladce automatický externý defibrilátor, ktorý bude v obci nápomocný pri záchrane životov.

 

Program následne pokračoval vystúpením Maštenskích pajtášov a Mafie Corner, ktorí spravili skvelú  atmosféru a zabavili plné publikum. Ako každý rok, nechýbala ani bohatá tombola a touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom. V dome kultúry počas sobotného programu prebiehala výstava ručných prác našich šikovných občanov a taktiež výstava venovaná práve hasičom. Večerný program patril skupine Lojzo a po jeho koncerte pokračovala do nočných hodín disco zábava.

 

Nedeľa bola venovaná hasičom. V kostole Božieho milosrdenstva bola slávnostná sv. omša venovaná práve im. Následne sa konal pochod členov DHZ Ladce a pozvaných DHZ Horná Poruba, DHZ Košeca, DHZ Dulov, DHZ Podhorie, DHZ Mikušovce a SDH Kelč sprevádzaný dychovou hudbou cez obec na cintorín, kde si uctili položením venca všetkých zosnulých hasičov. V Dome kultúry všetkých čakal slávnostný obed a povyšovanie našich hasičov.

 

Tieto dni obce boli pre nás naozaj náročné, ale zároveň aj krásne, plné zábavy a radosti.

 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a organizátorom, bez nich by táto akcia nemohla byť a dúfame, že ich to aj naďalej bude baviť, aby sme sa aj o rok mohli stretnúť a zorganizovať takéto skvelé podujatie.

 

Ďalej by sme sa chceli poďakovať všetkým hasičom, vystavovateľom, podporovateľom, účinkujúcim, sponzorom, p. farárovi, p. starostovi a v neposlednej rade všetkým návštevníkom, pre ktorých to s radosťou robíme.

 

Tešíme sa na Dni obce Ladce 2024!

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto:  Peter Čačko, Vladimír Zápalka