Projekty financované EÚ

Mestám a obciam zhasína nádej

Vážení obyvatelia,

 

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.

 

"Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

 

Na základe mimoriadne vážnej situácie v samospráve, ktorá súvisí s energetikou, ekonomikou, ale aj ďalšími negatívnymi dopadmi vládnych rozhodnutí, komora miest ZMOS schválila, a na všetky mestá a obce apeluje, aby dňa 30. januára 2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. vypli časť verejného osvetlenia a vyslali tak vláde signál o potrebe veľmi rýchlej a účinnej pomoci v oblasti cien energií.

 

Pripravovanú protestnú iniciatívu vnímame ako nevyhnutnosť a očakávame, že ju bude zo strany vlády sprevádzať pochopenie a pomoc.