Projekty financované EÚ

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov 2018

 

Obec Ladce nezabudla na Deň učiteľov a 28. marca pozvala pedagógov Materskej i Základnej školy v Ladcoch na milé posedenie v zasadačke obecného úradu. Celkom bolo pozvaných 44 pedagógov (za ZŠ v Ladcoch 17 pedagógov vrátane riaditeľky a 14 pedagógov – dôchodcov, za MŠ v Ladcoch 10 pedagógov vrátane riaditeľky a 3 pedagogičky – dôchodkyne). Pozvanie prijalo 10 pedagógov – dôchodcov pôsobiacich v ZŠ Ladce a 10 pedagógov a 2 pedagogičky – dôchodkyne z našej MŠ Ladce.

 

 

Našich učiteľov sme privítali básňou a ďakovným slovom, ktoré predniesla pracovníčka úradu Ľ. Porubčanová. Svoj príhovor venoval učiteľom aj starosta obce, ktorý spolu s jeho zástupcom, D. Koštialikom, odovzdal zúčastneným upomienkový darček a kvet. Všetci učitelia sa zapísali do pamätnej knihy obce.

 

 

Stretnutie neobišiel ani prípitok a malé občerstvenie, po ktorom sme v zasadačke ešte zotrvali a prehodili medzi sebou zopár slov. Byť učiteľom v dnešnej dobe je nielen náročné povolanie, ale aj poslanie, ktoré vyžaduje veľa energie a chute motivovať a vzdelávať naše deti. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí prijali naše pozvanie a dovolili nám osláviť spolu s nimi ich deň.

 

 

Text: Ľubomíra Porubčanová

Foto: Zuzana Čuríková