Projekty financované EÚ

Medzinárodný deň mieru v MŠ Ladce 2018

 

Medzinárodný deň mieru obsadil v kalendári deň 21. 9. Pri jeho príležitosti sa aj u nás v škôlke oslavovalo – deti zažili deň plný veselosti, športovania a zdolávania prekážkovej dráhy, ktorú pre deti pripravili šikovné pani učiteľky Andrea Kotrasová a Mgr. Ivana Molnárová.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková