Projekty financované EÚ

Skríningové testovanie 21. 1., 6. 2. a 12. 2. 2021

 

V dňoch 21. 1. 2021 až 23. 1. 2021 sa v obci Ladce konalo testovanie antigénovými testami na COVID-19 na dvoch odberných miestach v Kultúrnom dome.

 

 

 

Prehľad testovaných:

 

Dátum Počet testovaných Počet pozitívnych
21. 01. 2021 389 2
22. 01. 2021 639 0
23. 01. 2021 310 0
Spolu: 1 338 (0,149 %) 2

 

Počet „cezpoľných“ testovaných: 161

 

 

 

Ďalšie testovanie sa v kultúrnom dome konalo 6. februára 2021. Malo pomôcť hlavne tým občanom, ktorí potrebovali test na cestu do práce, alebo chceli dať svoje deti do škôl či škôlok - nakoľko sa Slovensko začalo riadiť COVID automatom. Počet pozitívnych, žiaľ, stúpol. Počet otestovaných bol 1 287, z toho pozitívnych osôb bolo 14. Z obce Ladce sa dalo otestovať 829 občanov, pozitívnych bolo 9.

 

 

V testovaní sme pokračovali 12. 2. 2021. Zriadené bolo jedno odberné miesto, na ktoré prišlo celkovo 867 osôb. Pozitívny test vyšiel 9 osobám. Ladčanov bolo 585 (pozitívnych 8).

 

 

Poďakovanie

Testovanie v obci sa konalo vďaka ochote mnohých dobrovoľníkov, zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľného zboru hasičov z našej obce. Stravovanie zabezpečil p. Martin Adamec. Ďakujeme všetkým za to, že obetovali svoj voľný čas a podržali obec v období, kedy to potrebuje najviac. Vďaka patrí aj pracovníčkam obecného úradu, ktoré bezchybne zorganizovali celé testovanie, a to najmä p. Ľubici Šedíkovej a Mgr. Lenke Kalusovej. Za spoluprácu ďakujeme tiež NsP Ilava a Považskej cementárne a.s. Ladce. Všetkým občanom želáme pevné zdravie!

 

 

 

Foto: Zuzana Čuríková