Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Čistenie potokov 2015