Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Čistenie potokov 2015