Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Čistenie potokov 2015