Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Čistenie potokov 2015