Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Čistenie potokov 2015