Projekty financované EÚ

Prvé OZ v Ladcoch po voľbách 2018

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Za starostu obce bol zvolený Ing. Jaroslav Koyš, starosta z predchádzajúceho volebného obdobia.

 

 

Foto: Zuzana Čuríková