Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Deň matiek, športovci, futbal 2007