Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Deň matiek, športovci, futbal 2007