Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Deň matiek, športovci, futbal 2007