Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Deň matiek, športovci, futbal 2007