O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Deň matiek, športovci, futbal 2007