Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Adventný koncert 2016

 

4. 12. 2016