Projekty financované EÚ

Nové oplotenie cintorína v Ladcoch 2023

Obnova cintorína a jeho rozšírenie, ktoré v budúcnosti bude spočívať vybudovaním kolumbária pri dome smútku sa začalo výmenou oplotenia. Pôvodné oplotenie bočnej strany cintorína v Ladcoch od zberného dvora bolo po rokoch v havarijnom stave a pôsobilo nevhodne a nedôstojne. Betónové základy sa rozsýpali, oplotenie padalo a v chodníku sa tvorili priehlbiny. Pôvodné oplotenie bolo nahradené novým kovovým oplotením. Za domom smútku sa rozšírila a položila nová dlažba po celej dĺžke oplotenia. Pôvodná brána v zadnej časti bola vymenená a doplnila sa aj malá brána, ktorá v prípade rozšírenia cintorínu môže slúžiť ako priechodná. Cintorín tak po rokoch získal dôstojnejší charakter pietneho miesta.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Dominik Koštialik