Projekty financované EÚ

Netopiere nestratili svoje útočisko

 

Obyvatelia bytového domu v Horných Ladcoch zistili, že majú kopu nových susedov. Kolónia netopierov a iných chránených živočíchov sa usídlila v podkroví trojposchodovej bytovky. Z klasickej obnovy bytového domu sa stal ekoprojekt pod dohľadom zoológov a ministerstva životného prostredia.

 

 

Svoj domov si už pred viac ako rokom našli netopiere veľké. Ich domovom sa stala podkrovná časť bytového domu v Horných Ladcoch. Podľa vyhlásenia Danky Palkechovej, enviromentalistky vykonávajúcej manažment chránených živočíchov na stavbách, ide o naozajstný lietajúci poklad v každom zmysle slova: ,, Netopier veľký (Myotis myotis), ktorý bol počas obhliadky zaznamenaný, patrí v zmysle vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov k druhom európskeho významu a spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 460 € za jedinca, čo pri 325 kusovej kolónii predstavuje 149 500 €.“ Netopiere sú podľa nej dôležité i preto, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Pre človeka však majú netopiere ešte iný praktický význam. Rodia iba raz v roku, majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku. Takéto živočíchy nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia, kde žijú (napr. chemické znečistenie, narušenie potravinového reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia), a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí, alebo zmeny počtu jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu - preto sa označujú ako bioindikátory. Svoje útočisko si tam taktiež pokúšali vybudovať belorítka domová a vrabec domový, o ktorých sa zaujímajú ornitológovia.

 

 

Veľkosť kolónie netopierov obyvatelia zaregistrovali až v čase, kedy mali plánovanú obnovu bytového domu. O tom, ako túto situáciu obyvatelia zvládli, nám poskytla niekoľko informácií predsedníčka Spoločenstva vlastníkov bytov Ing. Ivana Mrvová: „Nebolo to priveľké prekvapenie. Vedeli sme, že na povale sú netopiere. Len sme nevedeli, aké sú vzácne, koľko ich je a ako ich výskyt ovplyvní rekonštrukciu bytovky. Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie rekonštrukcie bytovky je povinnou prílohou vyjadrenie ornitológov a zoológov k rekonštrukcii. Posudok nás naozaj prekvapil. V posudku sa píše, že v podkroví sa ukrýva najväčšia materská kolónia netopiera veľkého v umelom prostredí na Slovensku. Je to naozaj veľká vzácnosť a o netopierov sa začala zaujímať vedecká obec, ministerstvo životného prostredia a tiež verejnosť. To je na jednej strane síce pekné, no na druhej strane podmienkou bolo, že rekonštrukcia bude možná iba v prípade zabezpečenia opätovného úkrytu netopierov. Rekonštrukčná firma vybudovala úkryt v podkroví, ktorý je postavený z bio materiálov, s použitím bio náterov a tiež sú využité pôvodné závesné brvná a zabezpečený bezpečný vlet a výlet netopierov. Celá rekonštrukcia bola vykonaná počas obdobia, keď boli netopiere v zimovisku. Každý krok sa musel konzultovať so zoológmi. Nemilým prekvapením však bolo, že sa výrazne navýšil rozpočet (približne o 20 tisíc €) a skrátil čas na rekonštrukciu." Obyvateľov bytového domu to však neodradilo. Vedeli o dotáciách a výzvach, ktoré boli síce v čase covidu pozastavené, ale v blízkej budúcnosti budú uskutočnené. Mohli by uhradiť všetky výdavky spojené s výstavbou hniezdiska. Obyvateľov bytovky čakajú povinnosti i v budúcnosti. Ako nám povedala pani Mrvová: ,,Ide o významnú kolóniu netopierov, bude pravidelne sledovaná zoológmi, počítaná a monitorovaná, čiže si nemôžeme dovoliť žiadne prešľapy. Ale keďže hniezdisko je dobre zabezpečené, nepredpokladám, že by s tým bol problém. Netopiere na chodbe necítiť, nepočuť a vlastne nikoho nijak neobmedzujú. Nech si u nás spokojne žijú.“

 

 

V prípade podobnej situácie, v ktorej sa ocitli obyvatelia Horných Ladiec, treba kontaktovať oddelenie Ministerstvo životného prostredia, odbor ochrany prírody, sekciu environmentálnych projektov a programov, kde poskytnú informácie, ako s výnimočnou situáciou nakladať. Príklad hornoladčianskeho bytového domu je dobrým príkladom ako podporiť súžitie živočíchov a ľudí.

 

 

 

Text: Cintia Izabela Mrvová, Hana Holbusová, tercia, Gymnázium, Dubnica nad Váhom

Foto: Roman Lehotský, chiropteropterológ a Ing. Danka Palkechová, zoológ vykonávajúci manažment chránených živočíchov na stavbách