To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016