Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016