Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016