Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016