Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016