Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Stretnutie pri hudbe - mesiac úcty k starším 2016

 

15. 10. 2016