Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Oprava Cementárskej ulice 2018

 

Zámerom investora obce Ladce bolo zrekonštruovať časť ulice Cementárska, ktorá je značne poškodená a zdevastovaná aj vozidlami Lesov SR, ktoré ju využívajú pre prevoz dreva. Obec však do opravy neinvestovala len svoje prostriedky. V minulom roku nám Lesy SR poskytli 20 000 € na opravu Cementárskej ulice práve z dôvodu, že ich nákladné automobily prechádzajú po tejto komunikácii. Minulý rok sme tento príspevok nevyužili, no tento rok sme sa rozhodli túto možnosť využiť a dať cestu do poriadku. Začiatok rekonštrukcie bol v úseku od pošty a koniec v úseku pred mostom, čiže sa opravilo cca 180,67 m.

 

 

V zmysle urbanistického riešenia, ktoré riešilo kompozično - priestorovú štruktúru, sa pri ceste navrhli pozdĺžne a kolmé parkovacie miesta. Mostný projekt pri pošte sa ponechá, ale zjednosmerní sa. Mostný objekt pri hostinci sa zaslepí a bude používaný len pre chodcov. V budúcnosti sa má v týchto priestoroch vybudovať aj organizovaná parkovacia plocha, ktorá tu v súčasnosti chýba. Aj tieto zmeny by mali podporiť víziu prepojenia tejto ulice s centrom obce, nakoľko po odstavení železničného priechodu a postavení podchodu ostala cesta od pošty smerom k Cementárke akoby „odrezaná“ od zvyšnej časti Ladiec a "nedoriešená".

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová