Projekty financované EÚ

Plavecký výcvik detí z MŠ Ladce 2018

 

Plávanie patrí medzi športy, ktoré najviac a najefektívnejšie rozvíjajú základné funkcie ľudského organizmu. Plávanie je šport, ktorý môžeme vykonávať po celý život, dodáva v detstve pocit istoty a bezpečia, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí na detský organizmus, prospieva obehovému systému, uľahčuje cirkuláciu krvi, zapája celý pohybový aparát, posilňuje dýchacie svaly a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť.

 

 

Aj preto je pre deti veľmi prínosný plavecký kurz už v materskej škole. Tento rok sme kurz realizovali v spoluprácu s Gabrielou Podobenovou v dopoludňajších hodinách od 11. 6. do 15. 6. 2018 na krytej plavárni v Púchove. Veľká vďaka patrí Považskej cementárni, a. s. Ladce, ktorá nám poskytla autobusy na prevoz našich detí na túto akciu. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím, s technikou plávania, s bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Vplyvom vzduchu, vody, tepla či chladu si deti otužovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť. Hlavný dôraz sa kládol na individuálny prístup, zohľadňujúci fyzickú zdatnosť, návyky na pohyb vo vodnom prostredí a na individuálne požiadavky dieťaťa. Plavecký výcvik mal úspech, naše deti z neho mali radosť a dúfame, že naň budú dlho v dobrom spomínať.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková