Projekty financované EÚ

Silvester v Ladcoch 2018

 

Na prelome rokov 2018 a 2019 už tradične Obecný úrad v Ladcoch v spolupráci s Kultúrnou komisiou v Ladcoch pripravujú spoločné stretnutie pre všetkých občanov, ktorí majú chuť privítať nový rok vonku a v kruhu priateľov. Čakanie na nový rok sme si spríjemnili prezentáciou fotiek z podujatí, ktoré sme spolu prežili počas minulého roka. Novinkou bola aj projekcia pozvánok na podujatia, ktoré budú v roku 2019. Krátko pred polnocou sa na stene obecného úradu objavili veľké kruhové hodiny a začali sme odrátavať posledné minúty starého roku. Posledných desať sekúnd sme spoločne odpočítali a nastalo spontánne podávanie rúk, úsmevy, priateľské objatia a pripíjanie na zdravie.

 

 

Pre všetkých bolo pripravené varené víno, horúci čaj a na polnoc už tradične poháre s vychladeným sektom – a tak si každý kto prišiel mohol o polnoci pripiť. Nasledovala štátna hymna a krátky príhovor pána starostu. 10 minút po polnoci sa pred dom kultúry začalo z každej strany schádzať viac a viac ľudí. Napokon sme sa zhodli, že sa nás v Ladcoch na nový rok stretlo viac ako tri stovky. Ďalej už nasledovala veselá zábava a čakanie na ohňostroj, ktorý bol naplánovaný na 0:30. Po krásnom zážitku z ohňostroja a zo spoločného stretnutia sa pomaly začali ľudia rozchádzať, až sme nakoniec akciu ukončili presne o 2:00.

 

 

Takáto aktivita sa nezaobíde bez nadšených ľudí, ktorí ochotne aj v takéto sviatočné dni obetujú svoj čas a pre nás ostatných pripravia spoločné podujatie. Poďakovanie patrí pánovi starostovi za podporu a tiež Fuskovcom, Koštialikovcom, Želiarovcom, Klobučníkovcom, P. Chovancovi, A. Hudákovej a všetkým, ktorí pomohli. Sponzorsky zabezpečil víno na varenie P. Janešík a úpravou ceny za liter svojím spôsobom prispel aj pán Ševčík, majiteľ vinotéky v Ladcoch. V neposlednom rade patrí veľká vďaka Martinovi Rolínovi za prípravu a bezpečné odpálenie ohňostroja. Teším sa, že sa opäť stretneme o rok a v priateľskej atmosfére privítame rok 2020. Na záver by som rád všetkým v mene svojom aj v mene kultúrnej komisie zaželal veľa zdravia a šťastia v nového roku 2019.

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce