Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi január 2020

 

Darcovia krvi doslovne darujú seba, aby zachránili zdravie a životy iných. Prispievajú k záchrane životov, aj keď vedia, že jedinou odmenou je dobrý pocit a vďačnosť anonymných ľudí, ktorých nikdy nespoznajú... Darovanie krvi je niečo, čo od nás nikto nemôže žiadať, je to niečo, čo konáme nad rámec svojich povinností. A preto by som sa rada poďakovala všetkým 27 darcom, ktorí sa dnes (13. 1. 2020) zúčastnili Ladeckej kvapky krvi a takýmto nezištným spôsobom pomohli mnohým ľuďom. Podujatie sa uskutočnilo vďaka skvelej spolupráci s Obecným úradom v Ladcoch a mobilným výjazdom NTS SR Trenčín. Finančný príspevok na občerstvenie poskytol pán starosta a na výbornom koláčiku sme si pochutili vďaka p. Petronele Jesenskej. A, samozrejme, poďakovanie patrí aj firme Beel s.r.o., Púchov a p. Martine Kováčovej za milé darčeky pre darcov a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o úspešnú realizáciu tohto podujatia. Som veľmi rada, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu ľudia, ktorým nie je osud iných ľahostajný...

 

 

 

Text: Eva Jesenská, organizátorka akcie

Foto: Eva Jesenská, organizátorka akcie