Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Oprava MŠ Ladce 2015

 

Výmena okien na budovách MŠ a nová fasáda.