V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Úradné tlačivá