Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Úradné tlačivá