Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Úradné tlačivá