Projekty financované EÚ

Vydarené podujatie v réžii Klubu abstinentov SLOBODA Dubnica – Národný turistický výstup abstinentov

Dňa 14. 08. 2022 zorganizoval klub abstinentov Sloboda, v spolupráci s klubom Žilina, už tradičný Národný turistický výstup abstinentov. Výstup bol tentoraz situovaný v Ladcoch, s výstupom na horu Butkov. Zišlo sa vyše 120 účastníkov zo 16 - tich klubov z celého Slovenska. Súčasťou bolo aj pohostenie vo forme guláša a koláčov. Na hore Butkov bolo čo obdivovať a zároveň to bol priestor na utužovanie priateľstiev starých, hľadanie nových, nechýbal humor, hudba a smiech. Členovia a sympatizanti klubu mali plné ruky práce s prípravou tak veľkého podujatia, ale ich odhodlanie sa vyplatilo. Kladné odozvy potešili každého, kto sa na organizácii podieľal. Veľká vďaka patrí predsedkyni klubu Monike Kadlicovej a tiež aj rodinným príslušníkom, ktorí sa neváhali zapojiť.

 

Na ďalšie plánované aktivity klubu srdečne pozývame každého, kto sa rozhodol pre abstinenciu.  Ide o štvrtkové posedenia, na ktorých sa má každý možnosť poradiť, pochváliť, či posťažovať. Povedať svoj názor na vybranú tému. Stretnutia prebiehajú každý štvrtok na adrese ČSA 1187/4, Dubnica nad Váhom od 16 -tej do 18-tej hodiny.  V pláne sú aj ďalšie akcie ako turistika, športové hry, výročné stretnutia jednotlivých klubov spojené s hudbou a tancom, Silvestrovská zábava, besedy, rodinné terapie a mnohé ďalšie.

 

Informácie získate na č. t.: 0948 480 838, 0908 342 313 a 0911 368 616.

 

Text: Mária Trošková

Foto: Monika Kadlicová