Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Ladecké hody 2015

 

18. a 19. júl 2015