Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Ladecké hody 2015

 

18. a 19. júl 2015