Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Ladecké hody 2015

 

18. a 19. júl 2015