Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Ladecké hody 2015

 

18. a 19. júl 2015