Projekty financované EÚ

Fotogaléria z minulých rokov

Pamäť je dôližitá súčasť ľudskej civilizácie. Umožňuje kontinuitu kultúrneho a spoločenského vývoja, umožňuje pokračovať kde iní skončili, umožňuje inšpirovať sa, byť hrdý, poučiť sa, neopakovať chyby a nachádzať správne riešenia.
Pamäť, schopnosť historického vývoja, úcta k predkom a strach zo zlých príkladov je to čo nás odlišuje od zvierat.

 

Preto sme sa rozhodli začať (pokračovať) vytvárať , zobrazovať veci minulé - aby sme sa k nim mohli vracať, boli hrdí na to čo bolo a vážili si to čo dosiahli naši predkovia i to, čo máme teraz.

Aby sme mohli porovnávať a konfrontovať sa s minulosťou. A vedeli na jej základe odhadovať budúcnosť.

 

Snažíme sa digitalizovať archívy fotografií, vyhľadávať nové "staré" fotografie, filmy, videá. Sprístupníme vám postupne tiež celú ladeckú kroniku v digitálnej podobe.

K dispozícii máte všetky Ladecké zvesti, ktoré sa nám doteraz podarilo nájsť.

 

Budeme vďační za fotografie Ladiec, našich občanov, folklóru, aktivít z minulých rokov, ktoré zverejníme.

Aby si starší spomenuli, mladí objavili, deti nezabudli, vnukovia boli hrdí.

 

Fotografie, linky na videá, prípadne celé filmy nám doneste, pošlite, alebo nás kontaktujte a prídeme si pre ne sami.

Všetko poctivo vrátime po zdigitalizovaní (ak materiály nebudete chcieť nechať v našom archíve).

 

Materiály posielajte na email notebook@beel.sk alebo telefonujte Branislavovi Liptákovi ml. na tel 0905 258 685.

 

Linky na ďalšie fotografie  z Ladiec:

Panoramio

Základná škola Ladce

OUI Ladce

Kaštieľ Ladce