Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Dvojdňové hody 2013

 

20. - 21. júl 2013, Foto: Maroš ŠTEFULA