Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Dvojdňové hody 2013

 

20. - 21. júl 2013, Foto: Maroš ŠTEFULA