Projekty financované EÚ

Upratovanie čiernej skládky pri Váhu 2021

 

Aktuálne prežívame obdobie, ktorého symbolom je dávanie si prekvapení v podobe mikulášskych balíčkov. Aj naša obec si jeden taký našla, no žiaľ, nikoho nepotešil. Napriek otvorenému zbernému dvoru sa pri Váhu objavila čierna skládka, napriek možnosti triediť odpad sa niektorí ľudia rozhodli, že ho jednoducho vyhodia niekde, kde zrejme nebude zavadzať. Problematika životného prostredia sa denne rieši v médiách, aktivisti, politici, ale aj „bežní“ občania bojujú za to, aby sme neničili naše životné prostredie. A predsa sa objavia pokrytci, ktorí sa nehanbia spraviť niečo takéto a kvôli ktorým potom následky znášame my všetci, v podobe zvýšených poplatkov za odpady.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce