Projekty financované EÚ

Mesiac úcty k starším - divadelné predstavenie Ženské oddelenie 2019

 

Postupné ochladzovanie a skracovanie dní jasne signalizuje nástup jesene. Toto ročné obdobie je symbolicky spojené so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si na Slovensku pripomíname už takmer tri desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s obcou Ladce a farnosťou Ladce zorganizovali podujatie - divadelné predstavenie, ktoré podľa predlohy divadelnej hry Radošinského naivného divadla – Ženské oddelenie naštudovalo Vrútocké ochotnícke divadlo Doska.

 

 

Aj keď divadelná hra Ženské oddelenie mala premiéru 21. 10. 1987, jej téma je stále aktuálna. Na úvod podujatia sa pán starosta Jaroslav Koyš prihovoril všetkým prítomným a vo svojom príhovore sa zameral najmä na staršiu generáciu. Po predstavení, počas neutíchajúceho potlesku, poďakoval pán starosta divadelníkom a odovzdal kyticu kvetov Anne Žilkovej, ktorá sa predstavila v hlavnej úlohe ako pani Kováčová. Treba dodať, že na predstavenie bola pozvaná široká verejnosť, nielen naši seniori.

 

 

Divadelné predstavenie si nenechalo ujsť viac ako 100 divákov, čo nás veľmi teší. Veríme, že záujem o takýto druh kultúry bude v obci aj v budúcnosti a že aj my budeme mať možnosť predstaviť verejnosti ďalšie ochotnícke divadlá a divadelné hry.

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Vrútocké ochotnícke divadlo Doska