Projekty financované EÚ

MŠ Ladce v školskom roku 2017/2018

 

Materská škola je pre život každého človeka nenahraditeľná, potrebná a dôležitá práve na začiatku jeho života, kedy sa dieťa formuje ako osobnosť.

 

V školskom roku 2017/2018 navštevuje MŠ v Ladcoch 106 detí vo veku od 2 do 7 rokov. K dňu 1. 9. 2017 bola vytvorená nová trieda, takže v súčasnej dobe máme 5 tried. S deťmi pracujú tieto pedagogické pracovníčky: 1. trieda: Alena Kukučková, Alena Janíková, 2. trieda: Táňa Kukuliašová, Mgr. Gabriela Zahradníková, 3. trieda: Anna Grmanová, Mgr. Ivana Molnárová, 4. trieda: Alena Hudáková, Karin Štefúnová, 5. trieda: Andrea Kotrasová, Alena Svádová.

 

 

Veľkému záujmu detí a podpore rodičov sa tešia záujmové krúžky ako tanečný, výtvarný, cukrársky a výučba anglického jazyka. Počas celého roka v MŠ čakajú na deti zaujímavé edukačné aktivity ako Sokoliari v MŠ, Zemiačkový týždeň, Tvorenie z tekvičiek, Rozsvieťme si Vianočný stromček, Výzdoba adventného venca, Ovocný týždeň, Zimná olympiáda, Týždeň bylinkových čajov, Fašiangový karneval, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Letná olympiáda, Korčuliarsky výcvik, Plavecký výcvik, Škola v prírode alebo Čarovná noc v MŠ.

 

 

O aktivitách v škôlke pravidelne informujeme aj na webovej stránke www.ladce.sk ale aj v uzavretej skupine na Facebooku MŠ Ladce, ktorá slúži najmä pre rodičov detí navštevujúcich našu MŠ. Do konca kalendárneho roka bude opäť aktualizovaná a doplnená aj webová stránka materskej školy.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Mgr. Kristína Lišková